Verschil tussen jongens en meisjes

Het begint langzaam tot ons door te dringen dat jongens en meisjes op een andere manier leren. In het onderwijs zijn veel mensen dan ook al bezig met de vraag hoe je als docent om kunt gaan met deze verschillen.

Recent is er onderzoek gedaan naar het verschil tussen jongens en meisjes met autisme. Het blijkt dat het bovenstaande verschil ook leidt tot verschillende uitingsvormen van autisme: http://www.nu.nl/gezondheid/4119360/jongens-en-meisjes-uiten-autisme-verschillend.html

Zin van de week

Soms heeft een leerling wel eens een uitspraak waar je drie keer over na moet denken:

Beetje geïrriteerd dat je elke keer problemen op probeert te lossen die er niet zijn en ik er dan achteraan kan om een probleem op te lossen dat er nooit was voordat jij over een niet bestaand probleem begon.

En hoe leg je dat dan vervolgens aan iemand uit…